Waldorf School Challenge

Vrije School Geert Groote 2 zette de eerste stap en daagde negen andere Vrije Scholen in de Metropoolregio Amsterdam uit: wie het eerst energiepsoitief is! Op 1 januari 2017 barst de blije strijd los: want als de een wint, winnen alle anderen ook.

Elke school krijgt een energiescan en vervolgens wordt elke maand bijgehouden welke school welke acties al heeft gedaan. Elk half jaar houden de scholen een tussen-klassement en aan het begin van elk jaar bepalen we de winnaar. De 9 scholen dagen elkaar uit om als eerste zoveel mogelijk hun eigen stroom en warmte schoon op te wekken en/of te besparen. Door de kennis die zij op doen met de andere scholen te delen leren de scholen van elkaar en stimuleren zij elkaar steeds sneller te gaan. Per school houdt de energiecommissie –bestaande uit ouders, leerlingen en onderwijzers en de concierge – de acties bij.

Ouders Ika ter Haar en Matthijs Bourdrez zetten hun schouders onder de Waldorf School Challenge! Dank!